วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

            โรงเรียนธัญวิทย์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งตึกอนุบาลและตึกประถม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

             โรงเรียนธัญวิทย์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ทั้งตึกอนุบาลและตึกประถม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเช...